HPR620 Aluminum Radiator For Kawasaki Brute Force KVF 650 & 700

$84.95Price
    • Fits: 2006-2010 Kawasaki Brute Force 650 4x4i
    • Fits: 2005-2007 Kawasaki Brute Force 750 4x4i
    • Warning: For 4x4i models only. Not for 4x4 models. Please check HPR623 for 4x4 models.
    • 10 year manufacturer warranty